Arpad_kori_regeszeti_lelohely_OH

Árpád-kori régészeti lelőhely Orosházán

Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Orosháza, Bónum

Elfogadás dátuma:

2017-11-28

Leírás:

Ez az egyetlen olyan település eddig a Kárpát-medencében, ahol egy muszlim közösség telepe és temetője bizonyítottan előkerült. A hatalmat az elmúlt három évezredben a terület urai kézben tartották az egykori földvár romjain, ám a terület jelentősége nagyban függött a klímától, annak változásától. Az állandó vizet biztosító folyók messze vannak, így a mai Orosháza földjét uralók egy meglehetősen törékeny rendszert birtokoltak. Itt az életfeltételek tehát közel sem voltak állandóak, viszont a földrajzi környezet, a több ezer éves úthálózat minden korban adott volt. Voltak olyan történeti korok, amikor ez a két tényező egymást erősítette, s ilyenkor ide, erre területre fókuszált a fél világ szeme. Az Árpád-kor középső szakasza az átlagosnál csapadékosabb volt, így egy rendkívül összetett rendszer részeként jelent meg itt egy pénzváltással is foglalkozó muszlim közösség az Orosháza, Bónum régészeti lelőhelyen. Egykori hagyatékuk viszonylag jól ismert, hiszen 400 feletti települési objektum, illetve 180 temetkezés vált ismertté az elmúlt évek során.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:
A békési vesszőfonás A Knerek szellemi öröksége Gyomán és az egyetemes kultúrában A Munkácsy Mihály Múzeum épülete és gyűjteménye Balassi Táncegyüttes tevékenysége Békés-Tarhosi Énekiskola Békés-tarhosi Zenei Napok Dévaványai táncok Erkel Ferenc szülőháza és életműve Hudák kézi szövőműhely Kádár Ferkó munkássága Körösmenti Táncegyüttes Ladics Polgárház és gyűjteménye Mezőhegyes város helytörténeti gyűjteménye Mokry Sámuel búzanemesítő munkássága, életműve Munkácsy Mihály művészeti öröksége Orlai Petrics Soma életmű Orosházi szálán varrott szőrhímzés Szarvas Város könyvtárának régi gyűjteménye Szarvasi Tessedik Táncegyüttes Tevan Andor könyvművészeti és kiadói tevékenysége Thék Endre munkássága Tranoscius Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely