BekesTarhosiZeneiskola_800x450

Békés-Tarhosi Énekiskola

Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Tarhos

Elfogadás dátuma:

2014-05-14

Leírás:

1946. szeptember 1-jén dr. Keresztury Dezső akkori vallás és közoktatásügyi miniszter határozata alapján szervezték meg az ország első bentlakásos énekiskoláját. Egykori termeinek az akkor Békéshez tartozó, a mai Tarhos községben található Weinkcheim kastély adott otthont.

Az intézmény alapítója és igazgatója Gulyás György volt, aki később a Debreceni Kodály Kórus vezető karnagyaként vált ismertté. Alapvető célkitűzése volt a falvak tehetséges gyermekeinek zenei nevelése. Rövid idő alatt országos hírűvé nőtte ki magát az intézmény. Növendékei közül sok ismert zeneszerző, közművelődési szakember, ének-zene tanár került ki.

A zenei képzést a Kodály-módszer szerint, elsősorban énekes alapokon valósította meg az iskola azzal a céllal, hogy olyan énektanárokat neveljenek, akik városuk, községük zenei kultúráját szakmai elhivatottsággal tudják irányítani. Az énekiskola sajnálatos átszervezési intézkedéseknek köszönhetően, 8 éves rövid fennállását követően 1954-ben megszűnt. Diákjai és oktatói számára egész életre szóló útravalót és útmutatást adott.

A kastélyban és az azt körülölelő hatalmas parkban sokáig gyógypedagógiai intézet működött.

A Zenepavilonban nyaranként kórusversenyeket és hangversenyeket rendeztek az 1976. óta minden évben megrendezésre kerülő Békés-Tarhosi Zenei Napok keretein belül. Az egykori énekiskola 2007-ben megkapta a Magyar Örökség Díjat, mellyel a díj odaítélői elismerték a Gulyás György által megteremtett zenepedagógiai értékeket. Az ott tanítók hittel vallották, hogy az éneknek ereje van, akkor is továbbgörgeti az embert, amikor a láb már nem bírja az „erőltetett menetet”. Sokan próbálták meghatározni a sokat emlegetett „tarhosi szellemet”, mely áthatotta a falakat, ez a mai napig nem sikerült. A „tarhosiak” szerint a zene sokat adott hozzá, a lényeg a muzsikálás öröme volt.

Érték honlapja:

http://tarhos.hu/tarhosi-enekiskola

Források:

Fotók: Zentai Péter (Békés Megyei Önkormányzat)

Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:
A békési vesszőfonás A Knerek szellemi öröksége Gyomán és az egyetemes kultúrában A Munkácsy Mihály Múzeum épülete és gyűjteménye Árpád-kori régészeti lelőhely Orosházán Balassi Táncegyüttes tevékenysége Békés-tarhosi Zenei Napok Dévaványai táncok Erkel Ferenc szülőháza és életműve Hudák kézi szövőműhely Kádár Ferkó munkássága Körösmenti Táncegyüttes Ladics Polgárház és gyűjteménye Mezőhegyes város helytörténeti gyűjteménye Mokry Sámuel búzanemesítő munkássága, életműve Munkácsy Mihály művészeti öröksége Orlai Petrics Soma életmű Orosházi szálán varrott szőrhímzés Szarvas Város könyvtárának régi gyűjteménye Szarvasi Tessedik Táncegyüttes Tevan Andor könyvművészeti és kiadói tevékenysége Thék Endre munkássága Tranoscius Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely