ErkelFerencSzulohaza_800x450

Erkel Ferenc szülőháza és életműve

Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Gyula

Elfogadás dátuma:

2014-10-02

Leírás:

Az Erkel Ferenc Emlékház (Erkel szülőháza) 1795-ben épült, mint németvárosi iskola és tanítói lakás. Az épületet többször is átalakították. 1829-30 telén megrongálódott és részben összedőlt, melyet követően klasszicista stílusban újjáépítették.

Ifj. Erkel József, Erkel Ferenc édesapja 1807-ben kezdte meg tanítói működését a németgyulai iskolában. A hagyomány szerint Erkel Ferenc a ház sarokszobájában látta meg a napvilágot. Itt töltötte gyerekkorát, egészen gimnáziumi tanulmányai megkezdéséig. Vakációk alkalmakor és később felnőttkorában is gyakran visszatért ide. A család 1841-ig lakott a mai Emlékházban.

A házat többször restaurálták, majd 2011-ben, Erkel Ferenc születésének 200. évfordulójára a kiállítás és az épület teljes korszerűsítésére került sor.

A Gyulán született Erkel Ferenc (1810-1893) gyerekkorától kezdve a zene közelében élt apja révén. Nagyváradi és pozsonyi tanulmányai után házi zenetanárnak szegődött Kolozsvárra. 1834-ben mutatkozott be Pesten először, majd ott telepedett le. Több színháznál volt karnagy, majd 1837-től harminc éven át első karmester és zenei vezető volt a Pesti Magyar (később Nemzeti) Színháznál. Nevéhez fűződik a magyar nemzeti opera, mint műfaj megteremtése. Nyugati operák mintáira támaszkodva, a 19. század magyar verbunkos zenéjének felhasználásával és újraértelmezésével viszonylag egységes nemzeti operanyelvet alakított ki. Legismertebb operái a Hunyadi László és a Bánk Bán. A zene mellett neves sakkozó is volt.

Az Erkel Ferenc Emlékház a Mester szülőházában az iskola és lakóház kettőssége jelenik meg. Egykori osztálytermében egy 19. századi tanterem került kialakításra, míg az épület további három helyiségében a család korábbi otthonát mutatják be. Az udvaron hangversenyek lebonyolítására alkalmas tér, illetve élő sakk játszására alkalmas színpad kapott helyet.

Érték honlapja:

http://www.filharmonia.com/Htm/Erkel_Ferenc.html

Források:

Grafika: Békés Megyei Önkormányzat

Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:
Békés-Tarhosi Énekiskola Békés-tarhosi Zenei Napok Hudák kézi szövőműhely Ladics Polgárház és gyűjteménye Mezőhegyes város helytörténeti gyűjteménye Mokry Sámuel búzanemesítő munkássága, életműve Orlai Petrics Soma életmű Szarvas Város könyvtárának régi gyűjteménye Szarvasi Tessedik Táncegyüttes Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely