jó_20160604005

Ladics Polgárház és gyűjteménye

Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Gyula

Elfogadás dátuma:

2016-06-09

Leírás:

A Ladics család hagyatéka különleges érték, egyedülálló történeti dokumentuma a vidéki polgárság életének a dualizmus korában és a két világháború között. A hagyaték magába foglalja a család XIX. század elején épített lakóházát, annak teljes bútorzatát, a családtagok személyes és használati tárgyait, valamint a családi könyvtárat és dokumentum-gyűjteményt. A hagyatékot az utolsó két gyulai családtag, Ladics György és Margit adományozta a városnak életjáradék fejében 1978-ban. A gyűjtemény főbb adatai számokban: 200 egyedi leltározott és mintegy 1500 leltározatlan tárgy, valamint 7900 egyedi leltározott és mintegy 10000 leltározatlan dokumentum. A hagyatékon jelenleg három intézmény osztozik: a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft, a Békés Megyei Levéltár és a Mogyoróssy János Könyvtár. A Ladics-házban a hagyaték múzeumi részéből 1989-ben állandó kiállítás nyílt. A látogatók megismerkedhetnek a polgári lakáskultúra és életmód emlékeivel, valamint a Ladics család történetével.
A Ladics család hagyatéka különleges értéke Gyula városának. A polgárság világának a Ladics-ház az egyedüli teljesen berendezett tanúja. Hazánkban nincs más hasonló komplexitású polgári együttes, mely őrizné a tárgyi, irattári és dokumentációs anyagokat. A gyűjtemény által megismerhető a dualizmus korának és a két világháború közötti időszaknak polgári kultúrája.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:
A békési vesszőfonás A Knerek szellemi öröksége Gyomán és az egyetemes kultúrában A Munkácsy Mihály Múzeum épülete és gyűjteménye Árpád-kori régészeti lelőhely Orosházán Balassi Táncegyüttes tevékenysége Békés-Tarhosi Énekiskola Békés-tarhosi Zenei Napok Dévaványai táncok Erkel Ferenc szülőháza és életműve Hudák kézi szövőműhely Kádár Ferkó munkássága Körösmenti Táncegyüttes Mezőhegyes város helytörténeti gyűjteménye Mokry Sámuel búzanemesítő munkássága, életműve Munkácsy Mihály művészeti öröksége Orlai Petrics Soma életmű Orosházi szálán varrott szőrhímzés Szarvas Város könyvtárának régi gyűjteménye Szarvasi Tessedik Táncegyüttes Tevan Andor könyvművészeti és kiadói tevékenysége Thék Endre munkássága Tranoscius Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely