Munkácsy Mihály művészeti öröksége

Munkácsy Mihály művészeti öröksége

Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Békéscsaba

Elfogadás dátuma:

2018-10-25

Leírás:

Munkácsy Mihályt az 1880-as években a legnagyobb élő festőnek tartották, és ma is a legegyetemesebb magyar festőnek tekinti a köztudat. Életművének Békéscsabán őrzött egysége a múzeum gyűjteményének kiemelkedően fontos része. A mintegy tíz festményből, kilenc grafikai lapból valamint – folyamatosan gyarapodó – jelenleg 576 tárgyból és dokumentumból áll a relikviaanyag. A Múzeum-Egyesület, amely az intézményt 1914-ig működtette, már Munkácsy Mihály 1900. május 1-én bekövetkezett halála után megkereste a festő özvegyét, Cécile Papier-t azzal a kéréssel, hogy adományozás útján támogassa a múzeumot, ezzel segítve a Mester emlékének ápolását. Cécile ígéretet tett arra, hogy végrendeletében egy festményt, az Ecco homohoz készült Töviskoronás Krisztust hagyományozza az egyesületre. 1901-ben a békéscsabai múzeum beleltározta a gyűjteményébe került első Munkácsy-rajzot. 1951-ben a városi működtetés után állami fenntartásba került intézmény felvette Munkácsy Mihály nevét. A gyűjtemény lassanként gyarapodott, mígnem 1958-ban egyszerre négy Munkácsy-festmény került a múzeumba. Ezt a vásárlást továbbiak követték egészen napjainkig.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:
A békési vesszőfonás A Knerek szellemi öröksége Gyomán és az egyetemes kultúrában A Munkácsy Mihály Múzeum épülete és gyűjteménye Árpád-kori régészeti lelőhely Orosházán Balassi Táncegyüttes tevékenysége Békés-Tarhosi Énekiskola Békés-tarhosi Zenei Napok Dévaványai táncok Erkel Ferenc szülőháza és életműve Hudák kézi szövőműhely Kádár Ferkó munkássága Körösmenti Táncegyüttes Ladics Polgárház és gyűjteménye Mezőhegyes város helytörténeti gyűjteménye Mokry Sámuel búzanemesítő munkássága, életműve Orlai Petrics Soma életmű Orosházi szálán varrott szőrhímzés Szarvas Város könyvtárának régi gyűjteménye Szarvasi Tessedik Táncegyüttes Tevan Andor könyvművészeti és kiadói tevékenysége Thék Endre munkássága Tranoscius Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely