20161129_006

Szarvas Város könyvtárának régi gyűjteménye

Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Szarvas

Elfogadás dátuma:

2016-06-09

Leírás:

Szarvas lakosságának műveltségi szintje a 18. században emelkedni kezdett, amiben nagy szerepe volt Tessedik Sámuel munkásságának. 1834-ben Szarvasra telepítették a mezőberényi gimnáziumot, Békés megye újratelepítés utáni első középiskoláját. A gimnázium könyvtárának állománya kezdetben ajándékozással gyarapodott. A könyvtár alapjait a Weinckheim család teremtette meg. 1843-tól 1849-ig Vajda Péter volt a gimnázium igazgatója, aki megnyitotta közel másfélezer kötetes könyvtárát az olvasók előtt. Halála után szinte az egész gyűjtemény a könyvtáré maradt. A Vajda Péter idejében is működő önképzőköri mozgalom az 1860-as évektől újra fejlődésnek indult. Könyvtári állományuk a század végére meghaladta a 800 kötetet. 1945-ig tovább gyarapodott az állomány. A viharos esztendők (háború, költözések) ellenére a könyvtár megmaradt, s végül a Tessedik Sámuel Múzeum épületében kapott helyet. Az 1980-tól védetté nyilvánított muzeális gyűjtemény elsősorban tudományos, kutatási célokat szolgál. Állománya 39132 db könyvtári egység. A gyűjtemény 2000 kötet Régi Magyar Könyvtár dokumentumot tartalmaz. A kéziratos művek száma 84. Gazdag a folyóiratok gyűjteménye. Figyelemre méltó anyag a kb. 14 ezer db gimnáziumi évkönyv a történelmi Magyarország területéről.
A könyvtár Régi Gyűjteménye nagyon fontos és gazdag könyvanyagot tartalmaz. A szarvasi gimnáziumhoz tartozó könyvtár sokáig az egyetlen és a leggazdagabb könyvtár volt a régióban. A Régi Gyűjtemény majd 40 ezer kötetét a múzeum épületében őrzik. A Régi Gyűjtemény 1980-tól védett, muzeális anyaggá nyilvánították. Elsősorban tudományos és kutatási célokat szolgál. A könyvtár gyűjteményként is muzeális érték, de gazdag olyan dokumentumokban, gyűjtemény-egységekben, amelyek önmagukban is jelentős művelődéstörténeti értéket képviselnek.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:
A békési vesszőfonás A Knerek szellemi öröksége Gyomán és az egyetemes kultúrában A Munkácsy Mihály Múzeum épülete és gyűjteménye Árpád-kori régészeti lelőhely Orosházán Balassi Táncegyüttes tevékenysége Békés-Tarhosi Énekiskola Békés-tarhosi Zenei Napok Dévaványai táncok Erkel Ferenc szülőháza és életműve Hudák kézi szövőműhely Kádár Ferkó munkássága Körösmenti Táncegyüttes Ladics Polgárház és gyűjteménye Mezőhegyes város helytörténeti gyűjteménye Mokry Sámuel búzanemesítő munkássága, életműve Munkácsy Mihály művészeti öröksége Orlai Petrics Soma életmű Orosházi szálán varrott szőrhímzés Szarvasi Tessedik Táncegyüttes Tevan Andor könyvművészeti és kiadói tevékenysége Thék Endre munkássága Tranoscius Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely