20161126-IMG_3453

Szarvasi Tessedik Táncegyüttes

Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Szarvas

Elfogadás dátuma:

2016-06-09

Leírás:

A szarvasi Tessedik Táncegyüttes 1968-ban Ruzs Molnár Ferenc vezetésével alakult meg. Tagsága a Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Főiskola hallgatóiból került ki. 1983-ban Putnoki Elemér irányításával egy másik táncos gárda is összefogott Szarvason. 1984-ben a két csapat Tessedik Táncegyüttes néven egyesült városi, szövetkezeti, főiskolai közös fenntartású együttesként. Céljául tűzte ki a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi tánchagyományainak őrzését, átörökítését. 1984—85-ben megkezdődött az utánpótlás nevelése. A művelődési ház szakköri foglalkozásai mellett a Szlovák Tannyelvű Általános Iskolában néptánc oktatás kezdődött Csasztvan András vezetésével. 1991 óta művészeti iskola keretei között folytatódik ez a munka. Az együttes belföldön és külföldön egyaránt szép sikereket ért el. Többször nyertek fesztivált, nívódíjat, kiváló minősítést.
Hivatásos táncosok, néprajzkutatók és néptánc oktatók kerültek ki az együttes tagjai közül. Többen lettek a Magyar Állami Népi Együttes, a Belügyminisztérium Duna Művészegyüttese, a Honvéd Táncszínház és az ExperiDance tagjai. A néptáncegyüttesek minősítési rendszerében az együttes hat alkalommal „Kiválóan minősült” címet kapott. Békés megye népi kultúrájának népszerűsítése terén kifejtett több évtizedes tevékenységéért Békés megye Képviselő-testülete 2002-ben a Békés Megyéért Díjban részesítette. A szlovák néptánc hagyományok ápolása terén végzett több évtizedes eredményes munkájáért 2008-ban megkapta a Magyar Köztársaság Kisebbségekért Díját.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:
A békési vesszőfonás A Knerek szellemi öröksége Gyomán és az egyetemes kultúrában A Munkácsy Mihály Múzeum épülete és gyűjteménye Árpád-kori régészeti lelőhely Orosházán Balassi Táncegyüttes tevékenysége Békés-Tarhosi Énekiskola Békés-tarhosi Zenei Napok Dévaványai táncok Erkel Ferenc szülőháza és életműve Hudák kézi szövőműhely Kádár Ferkó munkássága Körösmenti Táncegyüttes Ladics Polgárház és gyűjteménye Mezőhegyes város helytörténeti gyűjteménye Mokry Sámuel búzanemesítő munkássága, életműve Munkácsy Mihály művészeti öröksége Orlai Petrics Soma életmű Orosházi szálán varrott szőrhímzés Szarvas Város könyvtárának régi gyűjteménye Tevan Andor könyvművészeti és kiadói tevékenysége Thék Endre munkássága Tranoscius Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely