Tranoscius

Tranoscius

Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Békéscsaba

Elfogadás dátuma:

2018-10-25

Leírás:

Az egyházi pályára lépett Juraj Tranowsky az ellenreformáció időszakában azt tapasztalta, hogy Magyarország felvidéki vármegyéiben az evangélikusok száma vészesen lecsökkent. Úgy vélte, hogy a rekatolizálástól a híveket csak az egyházi éneklés fellendítésével lehet megóvni. Ezért összeállított egy olyan énekeskönyvet, melyben Luther és más kortársköltők énekei, credo-énekek és saját költeményei kaptak helyett. Első alkalommal 1636-ban adták ki 414 énekkel. Annyira népszerűvé vált, hogy az evangélikus szlovákoknál a mindennapi és ünnepi ájtatosságok alkalmával, istentiszteletek idején ebből énekeltek. Békéscsaba újratelepülésekor a Felvidékről érkező szlovák ajkú lakosság kultúrája részeként hozta magával a Tranosciust, amelyet a liturgia alkalmával és a hétköznapi életben is használtak. Az énekeskönyvből tanították az első tanítók olvasni a kisgyerekeket, esküvő és konfirmáció alkalmával ezt ajándékozták, és az otthonokban is kiemelt helyen tartották. A könyv – gyakran fából készült – fedlapjait díszes rézborítással látták el, csuklós pántok fogták össze, és a fedlapokat kapcsok zárták.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:
A békési vesszőfonás A Knerek szellemi öröksége Gyomán és az egyetemes kultúrában A Munkácsy Mihály Múzeum épülete és gyűjteménye Árpád-kori régészeti lelőhely Orosházán Balassi Táncegyüttes tevékenysége Békés-Tarhosi Énekiskola Békés-tarhosi Zenei Napok Dévaványai táncok Erkel Ferenc szülőháza és életműve Hudák kézi szövőműhely Kádár Ferkó munkássága Körösmenti Táncegyüttes Ladics Polgárház és gyűjteménye Mezőhegyes város helytörténeti gyűjteménye Mokry Sámuel búzanemesítő munkássága, életműve Munkácsy Mihály művészeti öröksége Orlai Petrics Soma életmű Orosházi szálán varrott szőrhímzés Szarvas Város könyvtárának régi gyűjteménye Szarvasi Tessedik Táncegyüttes Tevan Andor könyvművészeti és kiadói tevékenysége Thék Endre munkássága Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely