Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Békés

Elfogadás dátuma:

2018-10-25

Leírás:

A vesszőkötés a legnépszerűbb házi iparágak közé tartozott ott, ahol jelentős fűzfaligetek voltak. Békésen nagyon kevés olyan család volt, aki valamilyen módon ne kötődött volna a kaskötéshez (gazdasági célra szolgáló kasfajtákat készítő földműves ember) vagy a kosárfonáshoz (kosarakat fonó hivatásos mesterember). A helyiek évtizedek alatt kialakult tudását fejlesztette művészivé a kosárfonó iskola, amelyet 1893-ban egy tanműhelyben oktatási céllal alapítottak. Két év múlva jött létre a Magyar Királyi Állami Kosárfonó Iskola, ami ingyenes volt. Az eredményes vizsgát követően a működéshez szükséges iparengedélyt is megkapták a tanulók. 1927-ben szűnt meg az iskola, de ekkorra már 300-400 ember fonta a kosarat a településen és vonzáskörzetében. Az első termékek: karkosár, utazókosár, virágkosár, kerti és egyéb bútorok hamar kedveltek lettek. Az úgynevezett békési fotel az ország piacain is keresetté vált. 1970-ben már külföldön is értékesítettek, a Békésen készült termékek pályázatokon, kiállításokon szerepeltek sikerrel. A vessző- és kosárfonás jelenleg is él a településen, a Békési Kosárfonó Háziipari Szövetkezet egykori tagjai a hántolástól a fonásig mindent maguk végeznek.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:

A békési vesszőfonás