Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Gyula

Elfogadás dátuma:

2014-10-02

Leírás:

Az Erkel Ferenc Emlékház (Erkel szülőháza) 1795-ben épült, mint németvárosi iskola és tanítói lakás. Az épületet többször is átalakították. 1829-30 telén megrongálódott és részben összedőlt, melyet követően klasszicista stílusban újjáépítették.

Ifj. Erkel József, Erkel Ferenc édesapja 1807-ben kezdte meg tanítói működését a németgyulai iskolában. A hagyomány szerint Erkel Ferenc a ház sarokszobájában látta meg a napvilágot. Itt töltötte gyerekkorát, egészen gimnáziumi tanulmányai megkezdéséig. Vakációk alkalmakor és később felnőttkorában is gyakran visszatért ide. A család 1841-ig lakott a mai Emlékházban.

A házat többször restaurálták, majd 2011-ben, Erkel Ferenc születésének 200. évfordulójára a kiállítás és az épület teljes korszerűsítésére került sor.

A Gyulán született Erkel Ferenc (1810-1893) gyerekkorától kezdve a zene közelében élt apja révén. Nagyváradi és pozsonyi tanulmányai után házi zenetanárnak szegődött Kolozsvárra. 1834-ben mutatkozott be Pesten először, majd ott telepedett le. Több színháznál volt karnagy, majd 1837-től harminc éven át első karmester és zenei vezető volt a Pesti Magyar (később Nemzeti) Színháznál. Nevéhez fűződik a magyar nemzeti opera, mint műfaj megteremtése. Nyugati operák mintáira támaszkodva, a 19. század magyar verbunkos zenéjének felhasználásával és újraértelmezésével viszonylag egységes nemzeti operanyelvet alakított ki. Legismertebb operái a Hunyadi László és a Bánk Bán. A zene mellett neves sakkozó is volt.

Az Erkel Ferenc Emlékház a Mester szülőházában az iskola és lakóház kettőssége jelenik meg. Egykori osztálytermében egy 19. századi tanterem került kialakításra, míg az épület további három helyiségében a család korábbi otthonát mutatják be. Az udvaron hangversenyek lebonyolítására alkalmas tér, illetve élő sakk játszására alkalmas színpad kapott helyet.

Érték honlapja:

http://www.filharmonia.com/Htm/Erkel_Ferenc.html

Források:

Grafika: Békés Megyei Önkormányzat

Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:

Erkel Ferenc szülőháza és életműve