Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Gyula

Elfogadás dátuma:

2020-08-14

Leírás:

Apor Vilmos 1892. augusztus 29-én főnemesi család sarjaként született Segesváron. Gimnáziumi tanulmányait Kalksburgban és a kalocsai Jezsuita kollégiumban végezte, teológiát az innsbrucki egyetemen tanult és ott szerzett doktorátust is. Papi pályára készült, gyermekkorában szertartáshoz szükséges kelyheket és egyéb szereket kért ajándékba, középiskolai tanulmányai után is rögtön teológiai tanulmányokat kezdett volna. 1915. augusztus 31-én érkezett Gyulára, a plébániára való belépése előtt, rövid, forró imát mondott a kapunál. „Visita quamvis Domine habitationem istam” /Ámbár látogasd meg Uram ezt a hajlékot./ A gyulai első szentmiséjét érkezésének másnapján, szeptember 1-én tartotta.
Gyulai szolgálata alatt, amikor csak tehette, úton volt. Sorra látogatta a zsellérházakat, elbeszélgetett lakóival, tanította őket, nem zárkózott el semmi és senki elől, egyformán szeretetreméltó volt előtte minden ember. Szerkesztette a helyi katolikusok „Őrszem” című egyházi lapját. Megalakította a Szociális Misszió Társulatot, az Urak Mária Kongregációját, a Lányok Mária Kongregációját, elnöke és vezetője volt az Egyesült Katolikus és Polgári Körnek. Törődött a fogyatékossággal élő gyermekekkel is, elnöke volt a Békésmegyei és Kisújszállási Pártfogó Egyesületnek. Híveivel közösen létrehozta az első napközi otthont Máriafalván, amelyet iránta való szeretetből „Báró Apor Vilmos Napközi Otthonnak” neveztek el. Majd ezután létrehozta a Szent István Napközi Otthont a Galbácskertben. Ezeknek az intézményeknek a fenntartásában, gondozásában aktív szerepet vállalt ő és az általa alapított Szociális Misszió Társulat is. A hét kijelölt napjain, az ajtaja előtt álltak sorba a szegényebbek, akik között Apor Vilmos minden nélkülözhető fillérjét szétosztotta. Igazán boldognak csak akkor látszott, ha segíthetett és adakozhatott. 1941-ben nyerte el a „Gyula város díszpolgára” címet.
Apor Vilmos megvalósította a vallási ökumenét, nevéhez köthető számos közösséget szolgáló intézmény megalapítása, igazgatása és vezetése. Hitet és reményt adott az embereknek, a vallási tanításokat emberközelségbe hozta, lelki atyja volt szegénynek és gazdagnak, fiatalnak és idősnek egyaránt. Példaértékű, önzetlen, erkölcsös életet élt, mind gyulai plébánosként, mind győri püspökként. Munkássága, melyet hátrahagyott, egy életünket máig meghatározó, útmutató, lelki vezetést nyújtó hagyaték.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:

Apor Vilmos munkássága