Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Békés megye

Elfogadás dátuma:

2022-07-20

Leírás:

A kunhalmok a Kárpát-medence ősi kultúrtörténeti emlékei. A magyar történelem során hosszú ideig semmilyen védelem nem volt a kunhalmok vonatkozásában. Mivel döntő többségük az Alföldön volt megtalálható, így e megyékben intenzívebb volt az érdeklődés a megmentésük iránt. A halmok mindig szorosan kötődtek az emberi társadalmakhoz, így kultúrát is teremtettek. Jelentős részük mindig is a mezőgazdálkodás által érintett területeken terült el. Folyamatosan csökkent a számuk a századok során, főként a mezőgazdaság, és vallás erejének csökkenése miatt. A XX. század második felében az országra jellemző intenzív, nagyüzemi mezőgazdálkodás következtében nagy számban pusztultak el, mára töredékük maradt csak meg eredeti állapotában.
A kunhalom-védelem első bástyája Békés megye. Ezt a tényt fémjelzi egy 1994-ben tartott konferencia. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal kezdeményezésére, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága nevében a Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület 1994. november 24-ére konferencia felhívást tett közzé a kunhalmok védelméért, megmaradásáért. A tanácskozás célja volt segítséget adni a kunhalmok védelmének mielőbbi törvényi szabályozásához, s ezt ajánlásként a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium számára megküldeni. További célja és elvárása volt, hogy az akkori közeljövőben elfogadásra kerülő törvény egyértelműen és önálló témaként jelenítse meg e legrégebbi, ember által épített kultúrtörténeti emlékek hatósági védelmét, az egységes kezelés érdekében. Az egyesület a konferencia ajánlásait elküldte az akkori illetékes minisztériumnak, és ott azt befogadták, feldolgozták. Az abban foglaltakat figyelembe vették az 1996. évi természet védelméről szóló törvény megalkotásakor. A jogszabály oltalma alatt már tényleges védelmet, un. ex-lege védettséget kaptak.
A konferencia utáni 17. évben az Európai Tanács 73/2009/EK rendeletével közösségi védelem alá kerültek a magyar kunhalmok. Elmondható, hogy a megyéből induló civil és helyi kormányzati kezdeményezés által európai uniós szabályozás született e világon is egyedülálló nemzeti értékeink, a kunhalmok védelmében.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:

Békés megyei kunhalmok