Értéktári kategória:

Turizmus és vendéglátás

Fellelési helye:

Kondoros

Elfogadás dátuma:

2023-07-03

Leírás:

A „Betyár Napok a Kondorosi Csárda mellett” elnevezéssel 2001 óta a Kondorosi Csárdát és Rózsa Sándor nevét fémjelző Kondoros városának egyik legmeghatározóbb hagyományőrző rendezvénye.
A rendezvényt az akkori településvezetők baráti beszélgetésén felmerült ötlet hívta életre. Korai szakaszában „Dél-Alföldi Betyár napok” néven is említették, később azonban az esemény 2001-es végleges dátum kijelölésekor már az új nevet használták és alkalmazzák ma is. Fő szervezője Kondoros Város Önkormányzata és a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény volt, továbbá helyi intézmények, civil szervezetek és egyesületek is részt vettek mind a szervezésben, mind pedig az esemény megvalósításában. A hagyományőrző rendezvény egyik fő pillérét a helyi lovas hagyományok adják, amely a Széchenyi István Lótenyésztő Egyesület segítségével jelenik meg. Másik fő pillére az autentikus hangulatot megidéző, nyolc út találkozásánál épült titokzatos Betyár búvóhely: a Kondorosi Csárda és Csárda Múzeum.
A rendezvény fő helyszíne a Kondorosi Csárda és Csárda Múzeum, a mellettük található tér, valamint azok vonzáskörzete. Másik jelentős helyszíne a Szlovák-Magyar Táj- és Alkotóház, valamint a tó mellett található Betyár játszótér, amely központi helye a gyermekprogramoknak.
A helyi lovas, népi és gasztronómiai hagyományőrzés mellett a rendezvény célkitűzései közé tartozik a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítése, megőrzése, gondozása, valamint a közösségépítő és -fejlesztő szerepe is meghatározó. A közösség ereje már a szervezési szakaszban megmutatkozik, ahogy arról a korábbiakban szó volt, továbbá a közel 40 népviseletbe öltözött önkéntes diák is folyamatos segítő jelenléte is emeli a rendezvény színvonalát, továbbá lehetőséget ad a generációk közötti párbeszédre, az értékátadásra és hosszú távon mélyíti a hagyományok tiszteletét és az azokkal kapcsolatos értékrendszer fejlődését. A „Kézművesek utcája” helyi és vármegyei kézművesek, termelők portékáit és produktumait sorakoztatja fel, amely nemcsak a gasztronómiai élményszerzéshez járul hozzá, hanem a kézművesek és kisvállalkozások számára is gazdasági tekintetben teret és lehetőséget biztosít.

Érték honlapja:

https://betyarnap.hu/

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:

Betyár Napok a Kondorosi Csárda mellett