Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Békéscsaba

Elfogadás dátuma:

2018-10-25

Leírás:

Munkácsy Mihályt az 1880-as években a legnagyobb élő festőnek tartották, és ma is a legegyetemesebb magyar festőnek tekinti a köztudat. Életművének Békéscsabán őrzött egysége a múzeum gyűjteményének kiemelkedően fontos része. A mintegy tíz festményből, kilenc grafikai lapból valamint – folyamatosan gyarapodó – jelenleg 576 tárgyból és dokumentumból áll a relikviaanyag. A Múzeum-Egyesület, amely az intézményt 1914-ig működtette, már Munkácsy Mihály 1900. május 1-én bekövetkezett halála után megkereste a festő özvegyét, Cécile Papier-t azzal a kéréssel, hogy adományozás útján támogassa a múzeumot, ezzel segítve a Mester emlékének ápolását. Cécile ígéretet tett arra, hogy végrendeletében egy festményt, az Ecco homohoz készült Töviskoronás Krisztust hagyományozza az egyesületre. 1901-ben a békéscsabai múzeum beleltározta a gyűjteményébe került első Munkácsy-rajzot. 1951-ben a városi működtetés után állami fenntartásba került intézmény felvette Munkácsy Mihály nevét. A gyűjtemény lassanként gyarapodott, mígnem 1958-ban egyszerre négy Munkácsy-festmény került a múzeumba. Ezt a vásárlást továbbiak követték egészen napjainkig.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:

Munkácsy Mihály művészeti öröksége