Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Békéscsaba

Elfogadás dátuma:

2018-10-25

Leírás:

Az egyházi pályára lépett Juraj Tranowsky az ellenreformáció időszakában azt tapasztalta, hogy Magyarország felvidéki vármegyéiben az evangélikusok száma vészesen lecsökkent. Úgy vélte, hogy a rekatolizálástól a híveket csak az egyházi éneklés fellendítésével lehet megóvni. Ezért összeállított egy olyan énekeskönyvet, melyben Luther és más kortársköltők énekei, credo-énekek és saját költeményei kaptak helyett. Első alkalommal 1636-ban adták ki 414 énekkel. Annyira népszerűvé vált, hogy az evangélikus szlovákoknál a mindennapi és ünnepi ájtatosságok alkalmával, istentiszteletek idején ebből énekeltek. Békéscsaba újratelepülésekor a Felvidékről érkező szlovák ajkú lakosság kultúrája részeként hozta magával a Tranosciust, amelyet a liturgia alkalmával és a hétköznapi életben is használtak. Az énekeskönyvből tanították az első tanítók olvasni a kisgyerekeket, esküvő és konfirmáció alkalmával ezt ajándékozták, és az otthonokban is kiemelt helyen tartották. A könyv – gyakran fából készült – fedlapjait díszes rézborítással látták el, csuklós pántok fogták össze, és a fedlapokat kapcsok zárták.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:

Tranoscius