Értéktári kategória:

Kulturális örökség

Fellelési helye:

Szarvas

Elfogadás dátuma:

2016-06-09

Leírás:

Szarvas lakosságának műveltségi szintje a 18. században emelkedni kezdett, amiben nagy szerepe volt Tessedik Sámuel munkásságának. 1834-ben Szarvasra telepítették a mezőberényi gimnáziumot, Békés megye újratelepítés utáni első középiskoláját. A gimnázium könyvtárának állománya kezdetben ajándékozással gyarapodott. A könyvtár alapjait a Weinckheim család teremtette meg. 1843-tól 1849-ig Vajda Péter volt a gimnázium igazgatója, aki megnyitotta közel másfélezer kötetes könyvtárát az olvasók előtt. Halála után szinte az egész gyűjtemény a könyvtáré maradt. A Vajda Péter idejében is működő önképzőköri mozgalom az 1860-as évektől újra fejlődésnek indult. Könyvtári állományuk a század végére meghaladta a 800 kötetet. 1945-ig tovább gyarapodott az állomány. A viharos esztendők (háború, költözések) ellenére a könyvtár megmaradt, s végül a Tessedik Sámuel Múzeum épületében kapott helyet. Az 1980-tól védetté nyilvánított muzeális gyűjtemény elsősorban tudományos, kutatási célokat szolgál. Állománya 39132 db könyvtári egység. A gyűjtemény 2000 kötet Régi Magyar Könyvtár dokumentumot tartalmaz. A kéziratos művek száma 84. Gazdag a folyóiratok gyűjteménye. Figyelemre méltó anyag a kb. 14 ezer db gimnáziumi évkönyv a történelmi Magyarország területéről.
A könyvtár Régi Gyűjteménye nagyon fontos és gazdag könyvanyagot tartalmaz. A szarvasi gimnáziumhoz tartozó könyvtár sokáig az egyetlen és a leggazdagabb könyvtár volt a régióban. A Régi Gyűjtemény majd 40 ezer kötetét a múzeum épületében őrzik. A Régi Gyűjtemény 1980-tól védett, muzeális anyaggá nyilvánították. Elsősorban tudományos és kutatási célokat szolgál. A könyvtár gyűjteményként is muzeális érték, de gazdag olyan dokumentumokban, gyűjtemény-egységekben, amelyek önmagukban is jelentős művelődéstörténeti értéket képviselnek.

Érték honlapja:

Források:
Címkék:
Az értéktári kategória más elemei:

Szarvas Város könyvtárának régi gyűjteménye